Informační systém JIS2 Vygenerováno 27.11.2021 v 15:53:15
Uživatelská příručka - JIS2

(menu)

Evidence karet (JI0042)
Registrace PK (JI0010)
Hromadný výdej (JI0044)
Správa karet (menu) >>>
Kontrolní sestavy (menu) >>>
Systém (menu) >>>

Západočeská univerzita v Plzni, CIV/SIS/PIS Poslední změna této stránky : 26.10.2016